logo

Programsko orodje za zmanjševanje odpada hrane v prehrambenih obratih.


  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
  • slide 9


Dejstvo, da v času, ko neustavljivo narašča svetovna populacija in je bodoča globalna prehrana človeštva čedalje večja neznanka, v Evropski Skupnosti odvržemo skoraj tretjino pridelane hrane. To ni le veliki ekološki in finančni problem, temveč tudi kazalec, da je z našo družbo nekaj hudo narobe.
Orodje Varčni Kuhar, je morda majhen, toda zelo učinkovit korak na poti k reševanju te problematike, saj poleg pozitivnega finančnega in ekološkega učinka vsebuje osveščanje in krepitev odgovornosti.
Menze v javnem in zasebnem sektorju imajo določen tedenski meni. Sem uvrščamo podjetja, šole, zavode, bolnice, vojašnice itd. Ponavadi nudijo izbiro od dveh do štirih menijev, nekje tudi več. Na mesto za prevzem hrane namestimo preprost zaslon na dotik, kjer je prikazan meni, ki bo serviran naslednji dan. Pozorno! Naslednji dan! Uporabnik ponavadi že ve, kaj iz dane ponudbe bo jedel in z izbiro sporoči informacijo. Ta informacija glavnemu kuharju omogoča, da natančno izve, koliko obrokov katerega menija bo potrebno pripraviti. Posledica česar je natančno normiranje in zmanjšanje odpada na minimum. Uporaba samega orodja je zelo preprosta in ne potrebuje sistemskega vzdrževanja. Prav tako so odprte vse opcije za delovanje v mreži in preko spleta. Orodje razvije svoj pravi potencial če je splošno družbeno privzeto.
Optimalna poraba hrane, pa nima le pozitivnih finančnih učinkov, temveč tudi pri zmanjševanju porabe energije, kar posledično vodi v bolj pozitiven odnos do ekosistema.
Orodje Varčni Kuhar ima posledično tudi pomembno vlogo pri osveščanju posameznika. V svojemu bistvu nosi odgovornost, da lahko človek na podlagi odločitve pozitivno pripomore k lastnemu in posledično družbenemu razvoju. Osveščanje le-tega, se začne že v šoli, kjer mladi z uporabo orodja, razumejo pomen svojih odločitev in odgovornosti, ki iz njih izhajajo.
Odnos do hrane je odnos do nas samih!


MNENJA UPORABNIKOV

S programom »VARČNI KUHAR« smo se srečali v mesecu maju; torej pred pol leta. Kaj je »VARČNI KUHAR«? Varčni kuhar je računalniška platforma kjer zaposleni beležimo našo prisotnost oz. prisotnost pri malici za teden dni v naprej. S tem pripomoremo k odgovornemu ravnanju s hrano. Na začetku je bilo kar nekaj skepse do samega sistema. S strani zaposlenih se je slišalo: »Spet nekaj novega. Kaj nam je to treba?« Kmalu se je ob vsakodnevni uporabi ugotovilo, da ima posameznik več možnosti kombiniranja jedilnikov – po lastnem okusu. To je prepričalo sodelavce. Glavni kuhar tako dobi izjemno natančno informacijo, koliko obrokov katerega menija bo treba pripraviti, in lahko natančno naroči sestavine, s čimer se odpad zmanjša na minimum, nezanemarljiv pa je tudi strošek. Sodelavci s tem odgovornejše ravnajo s hrano. Sam učinek v kuhinji viden in sicer minimalen odpad hrane, s čimer se nižajo tudi stroški za energijo, predelavo bioodpadkov, kar lahko kuhinja povrne uporabniku; z zvišanjem kakovosti hrane, ohranjanjem cene kljub podražitvam živil. In to s pridom izkoriščamo, saj je naša hrana res doma pripravljena. V vmesnem času smo bili teden dni brez platforme »VARČNI KUHAR«. Med sodelavci je bila skepsa, kaj pa sedaj. Sam sistem se je tako vpeljal, da je že nepogrešljiv. Z samim sistemom želimo vsekakor nadaljevati, saj vidimo priložnost da ga nagradimo tudi za naše uporabnike. Varčni kuhar je za nas mnogo več kot le beleženje malic zaposlenih. Je del našega sistema, saj smo Dom prijaznih, srčnih ljudi.

mag. Nataša Zalokar, univ. dipl. soc
direktorica
Dom Upokojencev Domžale


info@economicalcook.eu